• Verdens ældste orkester

  • Mozart – Adagio

  • Webern String quartet

  • Fagotsolo fra Shostakovich #4

    Solofagottist Jacob Dam Fredens vil gerne dele en fagotsolo fra Sjostakovitj' 4. og invitere dig til Kapelkoncert #3 den 24. marts 2017

  • Klarinetsoloen fra Rachmaninovs 2. symfoni

    Soloklarinettist John Kruse fremfører en af sine yndlingsstykker; Klarinetsoloen fra Rachmaninovs 2. symfoni.