Carl Nielsen*Symfoni 4 (Det Uudslukkelige) – Det kongelige kapel – Simon Rattle

Eksempel med en video uploaded via Youtube